blog LAURA KARADOG

Blog link

Braint a Chyfrifoldeb

Soniais yn fy mlog diwethaf am botensial y cyfnod yma o ymbellhau cymdeithasol i greu gofod newydd i’r awen lifo, ac yn ei sgil yr ysbrydoliaeth i greu ffordd newydd, fwy cydradd a chynaliadwy o fyw ar y ddaear. Yr wythnos hon, alla i ddim peidio ag adlewyrchu ar pa mor arbennig o freintiedig yw’r safbwynt hwnnw.

Creu gofod newydd i’r awen lifo

Tybed ai dyma’r tro cyntaf i’m cenhedlaeth i lawn sylweddoli nad ydym yn anorchfygol? Hyd yn oed yn ein cornel fach ddiogel ni o’r byd, mae corwynt wedi glanio sydd yn bygwth chwythu’r gorchudd yn glir oddi ar y gred 'na all pethau fel hyn ddim digwydd i ni'.

Subscribe to RSS - blog LAURA KARADOG