blog Dafydd Williams

Blog link

Y llythyren R

Gwta bythefnos sydd yna ers i mi ysgrifennu'r blog cyntaf, ac erbyn hyn mae'r byd meddygol a nyrsio yn fyd gwahanol iawn. Clywn bob dydd am niferoedd y cleifion sy'n profi'n bositif ac am y niferoedd sy'n marw. Medrwn hefyd droi at Doctor Google, at ganllawiau Ffion ar Facebook a Twm ar Twitter sydd i gyd â rhyw fath o sylwebaeth neu farn i ni i gyd ei ddilyn.

Dyddiau Caethiwed

Wrth ysgrifennu hyn o eiriau rwyf yn gwrando ar Geraint Jarman a’r Cynganeddwyr, yr albwm Tacsi i’r Tywyllwch, a’r gân sy’n chwarae ar hyn o bryd yw ‘Dyddiau Caethiwed’. Mae’n eitha perthnasol i sut mae llawer yn teimlo y dyddiau yma, a chymaint o bobl o bob oed yn gaeth i’w cartrefi wrth i Covid-19 ledaenu ar draws y wlad.

Subscribe to RSS - blog Dafydd Williams