blog CATRIN ELIS WILLIAMS

Blog link

Amlwg llaid ar farch gwyn

Mae gofyn i blant ‘ydach chi’n meddwl bod hi’n bryd i chi fynd yn ôl i’r ysgol?’ fymryn bach fel gofyn i dwrci ydio’n edrych ymlaen at y Nadolig, dydi? Er bod plant o gartrefi difreintiedig yn dioddef yn enbyd o ddiffyg strwythur, cefnogaeth ac efallai hyd yn oed diogelwch a lles sylfaenol yn ystod y cyfnod hwn, ymateb llawer iawn o blant darllenwyr Barn i’r cwestiwn uchod fyddai ‘Na, mae hi’n lot rhy gynnar’, decin-i.

Amser i alaru, ac amser i ddawnsio

Alla’i ddweud â’m llaw ar fy nghalon mai heddiw ydi’r diwrnod distawaf erioed imi yn fy ngwaith. Tair galwad ffôn mewn pedair awr a dipyn o waith papur – dwi’n teimlo’n ddiog.
Mae’r gwaith paratoi ar gyfer ymdrin â’r haint i gyd wedi ei wneud, a dwi ddim yn meddwl alla’i ddarllen mwy am agweddau meddygol Covid-19, wir. Amser perffaith i greu blog felly!

Fel ŵyn i’r lladdfa

O emyn yn fy mlog cyntaf i dinc Beiblaidd yn hwn, mi ydw i’n bendant yn dangos tystiolaeth o’m magwraeth gapelgar i’r darllenwyr. O lyfr Jeremeia y daw ‘fel ŵyn i’r lladdfa’ (ond mi oedd yn rhaid imi edrych yn y Geiriadur Beiblaidd i ddarganfod hynny cofiwch).

Subscribe to RSS - blog CATRIN ELIS WILLIAMS