Blogiau

Blog link

Covid-19: Hen feddyginiaethau, ac un Cymreig!

Pa mor debyg yw Covid-19 i H1N1 (Swine Flu), sef yr isdeip enwog hwnnw o’r ffliw a amlygodd ei hun ddegawd yn ôl, a chanrif cyn hynny, ond mewn straen gwahanol, yn 1918? Mae’r ddau’n effeithio ar yr ysgyfaint ac wedi eu dosbarthu gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) fel firysau sydd wedi achosi pandemig. Yn 2009–2010 bu farw o ddeutu 18,000 ledled y byd ar ôl cael eu heintio, ac erbyn heddiw mae Covid-19 wedi lladd 129,045. Collodd rhwng 40 a 100 miliwn eu bywydau yn ystod 1918-1919, ffigwr amhendant, ond roedd hyn yn sicr yn fwy na’r marwolaethau a fu ar faes y gad yn y Rhyfel Mawr.

Braint a Chyfrifoldeb

Soniais yn fy mlog diwethaf am botensial y cyfnod yma o ymbellhau cymdeithasol i greu gofod newydd i’r awen lifo, ac yn ei sgil yr ysbrydoliaeth i greu ffordd newydd, fwy cydradd a chynaliadwy o fyw ar y ddaear. Yr wythnos hon, alla i ddim peidio ag adlewyrchu ar pa mor arbennig o freintiedig yw’r safbwynt hwnnw.

Profi’r Profion

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf cafodd cyngor syml Cyfarwyddwr Cyffredinol Sefydliad Iechyd y Byd, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ei ailadrodd yn yr un modd â’r geiriau eu hunain: ‘Test,Test Test’. Ei bryder ar 16 Mawrth oedd na wnaed digon o brofion ar unigolion a gafodd eu heffeithio gan y firws, nac ar y rhai a oedd bryd hynny’n iach. Y gred oedd bod profi’n rhan bwysig iawn o asgwrn cefn yr ymateb byd-eang i’r argyfwng. Y diwrnod hwnnw cafodd 1,400 o bobl yn y DU eu profi’n bositif i Covid-19.

Fel ŵyn i’r lladdfa

O emyn yn fy mlog cyntaf i dinc Beiblaidd yn hwn, mi ydw i’n bendant yn dangos tystiolaeth o’m magwraeth gapelgar i’r darllenwyr. O lyfr Jeremeia y daw ‘fel ŵyn i’r lladdfa’ (ond mi oedd yn rhaid imi edrych yn y Geiriadur Beiblaidd i ddarganfod hynny cofiwch).

Dyddiau Caethiwed

Wrth ysgrifennu hyn o eiriau rwyf yn gwrando ar Geraint Jarman a’r Cynganeddwyr, yr albwm Tacsi i’r Tywyllwch, a’r gân sy’n chwarae ar hyn o bryd yw ‘Dyddiau Caethiwed’. Mae’n eitha perthnasol i sut mae llawer yn teimlo y dyddiau yma, a chymaint o bobl o bob oed yn gaeth i’w cartrefi wrth i Covid-19 ledaenu ar draws y wlad.

Coronafirws: Gwireddu Darogan Gwyddonwyr

Gair bach o gyflwyniad cyn i mi ddechrau. Arwyn Tomos Jones sydd yma, Athro ym maes Bywydeg y Gell a Throsglwyddo Cyffuriau yn Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Prifysgol Caerdydd. Cyn i chi feddwl fy mod i’n rhannu cyffuriau o gwmpas y lle, trosglwyddo cyffuriau/moddion i mewn i gelloedd sydd yn cael ei ddisgrifio yma. Dyma yw'r maes ymchwil yn fy labordy i yn Adeilad Redwood, Prifysgol Caerdydd. Mae gen i hefyd ddiddordeb mewn cyffuriau sydd yn atal firysau i gael mynediad i’n celloedd ni.

Y coronafirws: i ble nesaf?

Wrth geisio gwneud synnwyr o ymatebion gwahanol wledydd ar draws y byd i argyfwng y coronafirws, mae’n werth ystyried y gwahanol ffyrdd y gallai llywodraeth ymateb i bandemig.

Gwneud dim

Gellid penderfynu gadael i’r epidemig fynd rhagddo heb ymyrraeth (‘take it on the chin’ chwedl Boris Johnson). Byddai popeth drosodd o fewn wythnosau, ond ar gost enbyd mewn bywydau – hyd at hanner miliwn yn y DU. Mae’n gwbl amlwg nad yw hwn yn opsiwn derbyniol.

Atal (‘Suppression’)

Tudalennau

Subscribe to RSS - blogiau