Chwilio am aelodau i grŵp ffocws

Cefndir cyffredinol Barn
Darllen am ddim

Mae cylchgrawn BARN yn gwahodd unigolion o’r mwyafrif byd-eang (h.y. unigolion Du, Asiaidd ac ethnig leiafrifol) sy’n siarad Cymraeg i fod yn rhan o astudiaeth beilot.

Pwrpas yr astudiaeth fydd canfod, trwy grŵp ffocws, beth yw ymwybyddiaeth/canfyddiad yr unigolion o gylchgrawn BARN o safbwynt amrywiaeth a chynhwysiant.

Bydd y syniadau/argymhellion a fydd yn deillio o’r astudiaeth yn cael ystyriaeth gennym wrth ddatblygu’r cylchgrawn i’r dyfodol.

Bydd y grŵp ffocws yn cyfarfod unwaith am tuag 1 awr yn ystod haf 2023, a hynny ar-lein.

Mae croeso i unigolion sydd ag unrhyw lefel o allu yn y Gymraeg sy’n cynnwys gallu darllen.

Bydd yr unigolion hynny sy’n cymryd rhan yn derbyn tâl bychan am eu gwaith ynghyd â thanysgrifiad i BARN (neu adnewyddiad i danysgrifiad cyfredol).

Os oes gennych ddiddordeb, hoffem glywed gennych erbyn 4 Gorffennaf.
Anfonwch e-bost at: ymchwilbarn@gmail.com

Mehefin 2023