Cwis i’n darllenwyr

Gwobr - taleb Cwt Tatws
Darllen am ddim

Gwobr ragorol gan Cwt Tatws, Tudweiliog
Taleb werth £100 i’w gwario yn Cwt Tatws, lle ceir amrywiaeth eang o ddilladau, esgidiau a nwyddau ar gyfer y cartref, neu i gael aros ym mwthyn gwyliau Cwt Tatws, sef Hen Felin.
www.cwt-tatws.co.uk  www.bwthyncymru.co.uk

Atebion rhwng y cloriau
Mae’r atebion i gyd rhwng cloriau’r rhifyn hwn o BARN dim ond i chi ddarllen yn ofalus.
Nid yw’r erthyglau o angenrheidrwydd yn ymddangos yn yr un drefn â’r cwestiynau.

Anfonwch eich atebion at
Swyddfa Barn, Y Llwyfan, Caerfyrddin SA31 3EQ gyda’ch enw a’ch manylion cyswllt,
neu at swyddfa@barn.cymru erbyn 4 Medi 2023.

Bydd yr atebion ac enw’r enillydd yn rhifyn Hydref.

1_Gerbron pa lys yr ymddangosodd is-bostfeistr o Fôn yn 2008?
2_Pwy sy’n cael ei ddilyn gan hyd at 50% o ddynion dan 40 oed?
3_Beth yw cyflog misol Aelod Senedd Ewrop cyn treth?
4_Pwy gafodd ei ‘saethu’ gan un o ymosodwyr Leeds United?
5_Pwy yw’r Aelod Seneddol o’r Alban a waharddwyd o San Steffan am 30 diwrnod?
6_Aros ar ba ffigwr ddaru chwyddiant ym mis Mai eleni?
7_Wyres pwy oedd Alabeina?
8_Pwy welodd eliffant ar garreg ei ddrws?
9_Pa gaffi a ysgogodd englyn gan Mei Mac?
10_Beth sydd gan y polisïau iaith mwyaf llwyddiannus?
11_Pwy ddywedodd nad oedd Cynan ‘yn hoffi Cymru’r oes hon ryw lawer’?
12_Pwy agorodd ddrws gorsaf yr heddlu Pwllheli i losgwyr yr Ysgol Fomio?
13_Pwy gynhyrchodd Dinas ym Mangor yn 1968?
14_Pwy ddaru fygwth cyfraith ar y cwmni a drefnodd ei daith i’r Wladfa?
15_Noddwr pa gymdeithas Lundeinig oedd yr Arglwydd Morris?
16_Pa wleidydd a bortreadwyd mewn cyfres deledu fel un ‘iasol o annynol’?
17_Pwy fyddai’n fodlon cyfnewid ei holl waith am un o gywyddau Dafydd Nanmor?
18_Gan bwy mae’r taid mwya cŵl yn y byd?
19_Faint o aelodau sydd gan grŵp Facebook Iaith?
20_Ym mha flwyddyn y cyhoeddwyd ‘Eifionydd’ R. Williams Parry am y tro cyntaf?

Gorffennaf 2023 i Awst 2023