Mehefin 2009 / Rhifyn 557

Gerallt

Vaughan Hughes

Union ddeugain mlynedd yn ôl, yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Aberystwyth 1969, enillwyd y gadair gan Gerallt Lloyd Owen. Roedd ei ddilyniant buddugol yn cynnwys cerddi a ystyrir bellach fel rhai o glasuron pennaf barddoniaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif. Bu’r bardd yn sgwrsio â Vaughan Hughes.

Vaughan Hughes
Mwy

Zimbabwe - Pwy fydd yma 'mhen can mlynedd?

Michael Bailey Hughes

Amlinelliad o hanes y wlad ddoe a heddiw, a rhan flaenllaw Cymro o Arfon yn yr ymelwa a fu ar Zimbabwe yn enw’r Ymerodraeth Brydeinig.

Michael Bayley Hughes
Mwy

"Parliment Uffernol"

Vaughan Hughes

Ellis Wynne, awdur Gweledigaeth Uffern, biau’r geiriau “Parliment Uffernol”. Neu’n hytrach, yn yr hinsawdd dryloyw bresennol, fe ddylwn i esbonio nad y Bardd Cwsg, fel y cyfryw, biau’r geiriau. Milton ddaru eu defnyddio nhw gyntaf yn Paradise Lost. Teitl hynod o addas dan yr amgylchiadau. Ond, diolch i’r Daily Telegraph, mae’r baradwys faterol lle preswyliai cynifer o’n cynrychiolwyr etholedig bellach wedi diflannu. Am byth, gobeithio. Sôn am foch â’u trwynau budr o’r golwg yn y cafnau! Ni all yr un ohonom gofio cyfnod erioed o’r blaen pan fu gwerin gwlad mor ddirmygus â hyn o wleidyddion. Ac o wleidyddiaeh. Dyma, yng ngolwg y mwyafrif ohonom, beth yw ‘Parliment Uffernol’ go iawn...   

Vaughan Hughes
Mwy

Golwg ar wefan Golwg

Chris Cope

Nid y lansiad gorau erioed i wefan newydd. Ymhen munudau o lansio Golwg360 ar 15 Mai, roedd y wefan yn chwalu o dan straen defnyddwyr. Ac erbyn ganol dydd,  roedd gwefannau cymdeithasol ar dân gyda sylwadau yn bychanu’r chwaraewr newydd ym myd newyddiaduraeth Gymraeg, ei reolwyr, a’r gyfundrefn a ddosrannodd gymaint o arian iddo.

Chris Cope
Mwy

Dylanwad y Brawd Hwdini

Craig Owen Jones

Wrth i Meic Stevens gyhoeddi ail ran ei hunangofiant, yma cynigir dadansoddiad o natur ei ddylanwad ar y byd pop Cymraeg yn gyffredinol.

Craig Owen Jones
Mwy

Steddfod ar y Mall

Ann Gruffydd Rhys

Ddiwedd y mis bydd gwyl enfawr yn cael ei chynnal yn yr Unol Daleithiau, a Chymru fydd y genedl wadd.

Ann Gruffydd Rhys
Mwy