Rhagfyr 2008 i Ionawr 2009 / Rhifyn 551-552

Noddi Cylchgronau

Dyfrig Jones

Mae penderfyniad diweddar Cyngor Llyfrau Cymru i ohirio’r penderfyniad ar ddyfodol cymhorthdal Barn yn codi cwestiynau am y dull y mae ein diwylliant cenedlaethol yn cael ei noddi, a’i reoli.  

Dyfrig Jones
Mwy

Ymlaen at Refferendwm?

Richard Wyn Jones

Mae'r ddadl rhwng Llundain a Chaerdydd ynglyn a'r hawl i ddeddfu ym maes tai fforddiadwy yn amlygu gwendidau'r drefn gyfansoddiadol bresennol. Ond a ydym ni'n barod am refferendwm ar hyn o bryd?

Richard Wyn Jones
Mwy

Y Brifwyl - Digon yw Digon

Vaughan Hughes

 

A oes angen rhagor o nawdd ar yr Eisteddfod Genedlaethol?

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol eisiau rhagor o arian. Fy ngreddf ar hyd y blynyddoedd fu cytuno’n frwd â galwadau o’r fath. Wedi’r cyfan, meddyliwn, onid dyletswydd y Cynulliad, a chyn hynny, y Swyddfa Gymreig, oedd sicrhau parhad y Brifwyl? Dyna’i dyletswydd. A’i braint.

Vaughan Hughes
Mwy

Y Teigr Celtaidd?

Bethan Kilfoil

Digwyddodd, darfu..... 

Bethan Kilfoil
Mwy

Awdurdod yr Eglwys

Aled Jones Williams

Y mae agweddau gwrth-hoyw adain Efengylaidd yr Egwys Anglicanaidd yn peryglu undod hanesyddol y corff.

Aled Jones Williams
Mwy

Bala, Berwyn a bwdaeth

Menna Baines

Mae arddangosfa sydd i’w gweld ym Mangor ar hyn o bryd yn rhoi sylw i waith un o artistiaid amlycaf Cymru, Iwan Bala, ochr yn ochr â lluniau ei gyn-athro celf, Glyn Baines. 

 

Menna Baines
Mwy

Y Ddrama Na Sgwennodd Ionesco

Roger Owen

Ail olwg ar helynt y ddrama ffug a lwyfannwyd gan griw o fyfyrwyr yn 1964.  

 

Roger Owen
Mwy

Petai Baby P wedi byw...

Beca Brown

Beca Brown
Mwy

A'r enillydd yw...

Dot Davies

Mae’r adeg yna o’r flwyddyn wedi cyrraedd eto. Twrci neu gyw iâr? Coeden go iawn neu un blastig? Cliff Richard neu Slade? Lewis Hamilton neu Rebecca Adlington? Mae’n rhan o draddodiad yr wyl bellach. Ac eleni mae’n gwestiwn sy’n esgor ar fwy o ddadlau nag erioed. Pwy ddylai ennill Gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn?  

Yn ôl y bwci dim ond un enw all fynd a’r wobr sef y gwr a enillodd bencampwriaeth Fformiwla Un y byd mewn dull mor ddramatig, sef Lewis Hamilton. Ofer mentro’ch arian ar neb arall, cymaint o ffefryn yw’r Sais. Ac mae disgwyl y bydd Rebecca Adlington yn dod yn ail a Chris Hoy yn drydydd. O edrych ar y rhestr yn ffenest y bwci, does gan neb arall obaith. Wrth i’r golofn hon fynd i’r wasg dim ond Andy Murray a Joe Calzaghe sy’n dod yn lled agos gyda phrisiau sy’n llai na 100 am 1.  

Dot Davies
Mwy

Pam deddfu?

Emyr Lewis

Yr Iaith Gymraeg a deddfwriaeth:  Pam Deddfu?
Mae’r erthygl hon yn seiliedig ar destun sgwrs a draddodwyd mewn cynhadledd a drefnwyd gan Iaith Cyf yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd, 7 Tachwedd 2008. Ar y pryd nid oedd Gorchymyn Deddfu gofyfer â’r iaith Gymraeg wedi ei gyhoeddi. Hoffai’r awdur bwysleisio mai ei syniadau a’i farn bersonol a geir yn yr erthygl hon, ac nid barn Pwyllgor Arbenigwyr Siartr Ewrop (pwyllgor y mae yn aelod ohono) a fydd, wrth gwrs, yn cynnal ymchwiliad pellach, pan fydd Llywodraeth y DG wedi cyhoeddi ei hadroddiad nesaf, sydd eisoes ryw dri mis yn hwyr.  

Trwy garedigrwydd Iaith Cyf, http://www.iaith.eu 

 

Emyr Lewis
Mwy