Rhagfyr 2009 i Ionawr 2010 / Rhifyn 563-564

Mae’r rhifyn yma yn barsel llawn a lliwgar. Yn ogystal â’r erthyglau a welwch yma, darllenwch am dreth a allai adfywio economi Cymru, am y teithwyr Gwyddelig, am Nadolig llyfrwerthwr, am waith celf Cefyn Burgess, am fwyty newydd gwych ger Castellnewydd Emlyn a llawer mwy.

NEWYDDION DA! Mae pawb sydd ynghlwm â Barn yn hapus iawn fod y Cyngor Llyfrau wedi gweld yn dda i barhau i Gefnogi’r cylchgrawn trwy gynnig nawdd iddo am y ddwy flynedd nesaf. Am ymateb y golygyddion i’r dyfarniad, ewch i'r ddewislen ar frig y wefan, dewis y cylchgrawn cyfredol, a chlicio 'Erthyglau'.

BARN – Ymlaen â ni!

Vaughan Hughes

Ymateb y golygyddion i benderfyniad y Cyngor Llyfrau i barhau i gefnogi Barn.

Os byddwch chi’n chwilio am Barn ar y we mae’n ofynnol teipio’r gair ‘cylchgrawn’ o flaen ‘Barn’ cyn cychwyn. Heb hynny rydych yn debygol o gael mwy o wybodaeth nag sydd ei angen arnoch am y gwahanol fathau sydd i’w cael led led y ddaear o’r adeilad amaethyddol hwnnw mae’r Sais yn ei alw’n ‘barn’. 

Vaughan Hughes
Mwy

Byd y Bagiau Melyn

Gareth F. Williams

Recordiau'r Cob ddoe a heddiw

Mae dwy siop Recordiau’r Cob yn y gogledd ymhlith yr ychydig siopau recordiau annibynnol sydd ar ôl. Wrth i’r siop ym Mangor ddathlu ei phen-blwydd yn 30 oed, mae un a fu’n gwsmer ac yn weithiwr yn y siop wreiddiol ym Mhorthmadog yn hel atgofion am y dyddiau cynnar.

Gareth F. Williams
Mwy

Tangnefedd ac Ewyllys Da – ond nid i bawb

Will Patterson - O'r Alban

Mae materoliaeth a masnacheiddio rhemp yn gymaint rhan bellach o’r profiad Nadoligaidd fel ei bod hi’n hawdd anghofio mai gfiyl grefyddol yw hon yn ei hanfod, gfiyl i ddathlu genedigaeth sylfaenydd Cristnogaeth. Yn achos yr Alban mae’n eironig tu hwnt nad mewn lle o addoliad y ceir y mynegiant mwyaf tanbaid o ymrwymiad crefyddol. 

Will Patterson
Mwy

Pererindod y Pwythau

Angharad Elen

Gwaith Cefyn Burgess

Profiadau ymfudwyr o Gymry sydd wedi ysbrydoli gwaith tecstiliau diweddaraf Cefin Burgess, ond mae siwrnai fwy personol yn cuddio yn y plygion hefyd.

Angharad Elen
Mwy

Rhoi’n Ffydd yn yr Ifanc

Euros Lewis

Yr awdur yw arweinydd Prosiect y Pwerdai, cynllun i ddatblygu cymdogaethau cynaliadwy yng Ngheredigion. Mae ganddo her i’r Urdd fel mudiad ieuenctid  – ac i bawb sy’n ymwneud â’r ymdrech i sicrhau parhadi’r Gymraeg a’i diwylliant oddi mewn i gymunedau lle maent o fygythiad.  

Euros Lewis
Mwy

Tu ôl i bob dyn…

Beca Brown

Fel y gwyddai’r Forwyn Fair yn iawn, tu ôl i bob dyn pwysig mae ’na ddynas effeithiol iawn sydd ddim yn cael chwartar cymaint o sylw. Yn achos Mair, ei mab oedd hwnnw, gan mai dipyn o also-ran oedd y gwr, dewch inni fod yn onest. Ydyn, mae merched bach chwech oed yn crio a sdrancio isho bod yn Mair pan ddaw’r gyngerdd Nadolig, ond y babi plastic yw seren y sioe, ac mi fyddai pob Baby Annabel, Baby Bjorn a Tiny Tears yn rhoi’r byd i gael chwarae’r rhan ‘welwch chi fi’ yna.

Beca Brown
Mwy